Triệu Khuông Dận xưng đế

Năm thứ hai sau khi Triệu Khuông Dận xưng đế, Đỗ Thái hậu đột nhiên lâm bệnh. Trong khi bệnh tình nguy cấp, Đỗ Thái hậu bảo con gọi Triệu Phổ tới, cùng tiếp nhận di chúc.>>Luyện thi violympic toán 4

Đầu tiên Thái hậu hỏi con:

  • Con có biết nguyên nhân vì sao con đoạt thu được thiên hạ không?

Triệu Khuông Dận một lúc không biết câu hỏi của mẹ có dụng ý gì, không biết đáp thế nào, nên chỉ biết khóc.>>Các cách ôn thi

Đỗ Thái hậu rất không bằng lòng với sự im lặng của con, bà trách móc:

  • Ta đã già rồi, sống chết có số, khóc cũng vô ích. Bây giờ ta muôn nói với con một việc quan trọng, sao con chỉ biết khóc vậy?

Khi mẹ hỏi đi hỏi lại mấy lần, Thái Tổ đành nói qua loa cho xong chuyện:

  • Con sở dĩ thu được thiên hạ, là nhò cha mẹ suốt đòi tích thiện góp đức tạo nên.

Thái hậu cho rằng câu trả lòi của con không đúng, bà nói thẳng thừng:

  • Không đúng. Con làm được hoàng đế không phải vì cha mẹ phẩm hạnh, đức độ cao thượng, mấu chốt là họ Sài đưa một con nhỏ bảy tuổi lên kê thừa ngôi vua, chúa nhỏ, quan ngờ, tạo thời cơ cho con hành động. Giả dụ, người ta lập một người lốn tuổi hơn làm vua, có năng lực độc lập điều hành quốc gia, không giao hoàn toàn cho con quyền hành lớn, làm sao con có thòi cơ phát động binh biến để giành thắng lợi? Ta nói chuyện này là để con nhớ lấy bài học của Chu Thế Tông, sau khi chết không giao ngôi vua cho con trai còn nhỏ tuổi, mà nên để em con Quang Nghĩa thừa kê ngôi vua. Vê sau Quang Nghĩa lại truyền ngôi cho

Đình Mỹ, Đình Mỹ sẽ truyền cho con trưởng của con là Đức Chiêu. Trị vì thiên hạ rộng lốn, điều khiển quần thần, ổn định bá tánh, phải có người trưởng thành chín chắn mói thỏa đáng. Đòi nào cũng lập được ngưòi lốn tuổi làm vua, mới mãi mãi bảo đảm thiên hạ Triệu Tống yên ổn dài lâu.

Những lòi này của Đỗ Thái hậu có thể nói là danh ngôn chí lý, Thái Tổ tin phục tận đáy lòng, nhà vua lại khóc quỳ xuống bảo đảm vối mẹ, nhất định theo ý mẹ mà truyền ngôi cho em.

Đỗ Thái hậu vẫn chưa yên tâm vối lòi hứa đầu lưỡi của con trai. Bà quay đầu nói với Triệu Phổ:

  • Ngươi cũng phải đồng thòi nhớ kỹ lời của ta, đôn đốc hoàng đê theo đó mà làm, không được trái lời.

Thái hậu còn bảo Triệu Phổ đưa bút mực tối, viết di chúc ngay tại đầu giường. -Cuối cùng bảo Triệu Phổ ký tên “Thần Phổ viết”. Sau đó cất vào trong rương vàng, để cho cung nhân cẩn thận chuyên lo giữ gìn.

 

 

Related Posts

Leave a Reply