Những trang phục cơ bản- luyện thi violympic toán lớp 8

Nhứng trang phục cơ bản không thể thiếu trong các buổi hầu dồng ở các thành phố lớn hay Việt kiều ỏ nước ngoài gồm: khăn phủ diện màu đó dùng chung cho tắt cả các giá đồng khi Thánh giáng dồng hay thăng đồng. Các loại áo dài ít nhắt cũng năm cái, năm màu dùng cho riêng hàng Thánh phù hợp với màu của Tứ Phủ, các loại mủ khăn, thắt lưng, đai, thẻ ngà, vòng

>Xem thêm khóa luyện thi violympic toán lớp 8

Với các Thánh nam, từ hàng Quan tới hàng ổng Hoàng, hàng Cậu, đều có những bộ áo riêng, tùy theo vị Thánh dó là vố quan hay văn quan, thuộc phủ nào trong Tứ Phủ, lứa tuối, tính cách.

>>Khóa luyện thi Văn THPT quốc gia : Xem ở đây

Áo may từ các loại gấm, thêu hình tư quý, tư linh các màu, gắn them hạt cưòm, hạt xoàn lóng lánh. Ngoài áo là trang phục chính, nguôi ta còn tháy các loại khăn đội đầu, phú bọc lắy tóc, ít nhất là nàm cái giải bịt ra ngoài khăn quanh đầu, mỗi cái một màu, thêu hình rồng chầu mặt trời hay mặt trăng. Loại giải khăn này dùng cho giá hầu các Quan và các ông Hoàng, Các loại dây đai thêu hình rồng cho các quan và các ông Hoàng. Ngoài ra còn có the bài bằng ngà hay bằng kim loại dùng cài ngực cho các ông Quan, cái khánh bằng kim loại thếp vàng dùng cho các ông Hoàng, các Cậu…

Đối vói các Thánh nữ tử hàng Chầu tới hàng Cồ, trang phục thường phong phú và đa dạng hơn nhiều. Bộ áo dài vẫn là trang phục chinh yếu, phù họp với từng hàng và tủng phú của Thánh giáng đồng. Ngoài ra còn có các loại khăn và giải khăn quán đầu, dây lưng, các loại khăn quàng cổ, các đồ trang sức, quạt lỏng các màu, quạt ngà…

Chúng tôi xin đon củ những trang phục của một bà Đồng thuộc loại bình thưòng: Khăn đỏ phủ diện, khăn xốp đỏ, khăn vắn xanh, mười hai áo dài các loại, bổn áo cánh màu xanh lá cây, năm giải buộc đầu của Thánh nam, hai băng đeo chéo, báy khăn nứ, mười một dây lưng, một dây lưng to, hai khăn choàng lớn, trong đó có một trắng một dỏ, nhiều khăn quàng cổ, mùi xoa, chuỗi hạt, xuyến, hoa tai, lược, thẻ bài, khánh…

Đối với nhủng bà Đồng đang có tang (trong một năm), đang có chủa, nuôi con bú, dang có kinh đều không đưọc vào đền hầu Thánh. Trước buổi lễ, ông Đồng hay bà Đồng phải kiêng ăn cá, thịt, hôm hầu đồng phải nhịn ăn và phải giứ mình cho thật sạch sẽ, làm các nghi thức tẩy lễ.

Trước khi hầu, ông Đồng hay bà Đồng thông qua người chủ đền phải làm ìễ Chúng sinh và ỉễ Thánh. Đồ lễ Chúng sinh được đặt trên một cái mâm, trên đó có các đồ vàng mã cắt thành hình quần áo, tiền, lá vàng, thỏi bạc, những bát cháo, bánh trái và nhứng thức ăn khác. Có khi trên mâm còn có mấy đồng tiền bỏ vào chậu nước dành cho những vong hồn chết đuối. Lễ Chứng sinh có mặt trong tất cả các nghi lễ cúa tín ngưỡng Tứ Phủ và các tín ngưỡng dân gian khác, dành cho nhũng vong hồn, chết dữ hay không có người thùa nhận, không có ngưòi huang khói cúng giỗ

Trong lúc làm lễ hầu, cũng có lễ cúng Thánh tại dền. Vật dâng cúng là thức ăn và nhúng thứ hoa quả, bánh trái Tuy nhiên, trong lễ này bắt buộc phải có ba loại thịt (tam sinh), đó là gà, vịt và lọn. Cúng xong, người ta đốt vàng mã cho chúng sinh và các Thánh Tứ Phủ rồi rắc quanh chùa hay đền.

Giúp trực tiếp cho ông Đồng và bà Đồng trong buổi hầu, thì phải kể tói Hầu dâng và Cung vân. Người hầu dâng thuờng cũng là nhứng người đã tửng hầu đồng. Họ giúp ông Đồng và bà Đồng trong việc hầu Thánh, như thắp hương, dâng các loại vũ khí, dâng thuốc lá, rưọu, trầu đặc biệt giúp ngưòi hầu trong việc thay lễ phục khi chuyền tủ giá này sang giá khác. Hai hay bốn người hầu dâng ngồi hai bên nguòi hầu trước bàn thờ Thánh, họ mặc áo dàí đen, quần trắng, đội khăn xếp {nếu là nam), áo dài màu (nếu là nủ).

Cung văn giủ vai trò cực kỳ quan trọng trong hầu đồng. Họ xướng nhạc và hát cho việc trình diễn của con Đồng khi Thánh nhập. Nhạc cụ chủ đạo của Cung văn là dàn nguyệt, ngoài ra còn có trống bang, cảnh đồng, phách, thanh la… Trong cung văn, có người gảy đàn, gõ trống, phách nhưng cũng có thể họ vửa choi nhạc vừa hát, chỉ dừng lại những lúc Thánh nhập, Thánh xuất, lúc

 

dâng hương. Đặc biệt trong khi múa đồng, ban phát lộc, thường thơ phú thi cung vãn phải vủa.choi nhạc vừa hát. Cung văn hát hay, đàn giỏi mà đầu và dừng ngắt đúng lúc đều được ngưòi hầu đồng thưởng tiền và ban lộc.

Theo trật tụ thòi gian, có thể phân một buổi Lên đồng thành các bước: Thánh giáng và Thánh thăng, thay lễ phục, thắp hương làm phép, múa đồng, ban lộc và nghe văn chầu, Thánh thăng.

Sau khi làm lễ và xin phép mọi người được nhập đồng, ồng Đồng hay bà Đồng trùm khăn đỏ phủ diện lên đầu dể thực hiện nghi thức Thánh giáng, một nghi thức quan trọng bậc nhất trong hầu đồng. Bà Đồng hay ống Đồng trùm khàn phủ diện, hai tay chắp dâng ba nén hương, đầu và thán lắc lư cho tới khi nào Thánh giáng (nhập) thì buông các nén hương, rùng minh, tay báo hiệu Thánh thuộc hàng thú bậc nào. Lúc đó cung vãn tấu nhạc và xướng văn chầu phù hợp vổi vị Thánh vủa giáng.

Cỏ hai hình thức Thánh giáng, giáng trùm khăn (gọi là hầu tráng mạn) và giáng mỏ khán. Các giá Thánh Mẫu đều hầu theo hình thức trùm khãn (tráng mạn). Khi Mẫu Độ Nhất giáng, thì người hầu giơ ngón tay lên báo hiệu Mẩu đã giáng, cung văn chi tụng kinh theo tiếng chuông và mõ. Khi ngưòi hầu khẽ rùng minh, bất chéo tay trước trán báo hiệu Mẩu đã thăng (xa giá), cung văn chuyển sang hát diệu xa giá hồi cung.

Nếu Mâu Đệ Nhất mặc áo đỏ, khăn đỏ, quạt đỏ thì ỏ giá Mầu Đệ Nhị, ngưòi hầu mặc áo xanh, khăn xanh, quạt xanh (dấu hiệu Nhạc phủ), vẫn hầu phủ diện, khi Mẫu giáng thi người hầu gio haì ngón tay trái. Cũng có khi người hầu giá này dưới hình thức lộ diện, băng cách xoay ngang khăn, dùng quạt lông công màu xanh che trước mặt, quay tù trái sang phải phán bảo, chúc tụng. Khi Thánh thăng, người hầu giơ quạt lên che đầu. Giá Mẫu Đệ Tam cũng hầu khồng lộ diện như Mâu Đệ Nhất.

Hình thúc hầu mỏ khăn, tức Thánh nhập thực sự và xuất hiện trước mặt mọi ngưòí, là hinh thức đồng giành cho hầu hểt các Thánh từ hàng Quan trỏ xuống. Tuy nhiên, trong một buổi hầu đồng khồng phải ai cũng hầu tất cả các vị Thánh, mà chỉ một số các vị Thánh nào đó nguời ta được biết rõ cả về thành tích cũng như vai trò phù trợ của họ đối với người trần. Ngay trong số các vị Thánh mà nhiều ngưòi thưòng hầu, tùy theo căn đồng của mỗi ông Đồng hay bà Đồng (căn Quan, căn Cô, căn Cậu, càn ông Hoàng ), họ thường xuyên hầu một hay một số vị Thánh nào đó.

Related Posts

Leave a Reply